Winderig

Hoort storm en ontij niet per definitie bij de herfst?
Storm alvast niet (meer) want het waait de laatste dagen stevig. Laat je hoed en paraplu maar thuis of de wind gaat er mee aan de haal.

aan elke bouwwerf

klapperen de dekzeilen

stormachtig applaus

(eerder verschenen in ‘Vuursteen‘, Herfsteditie 2018)