Een tragedie…

Langs de vijverrand vloog mevrouw Libel en doopte telkens elegant haar achterlijf in het water om eieren te leggen terwijl haar echtgenoot boven haar zweefde en liefdevol de wacht hield.

Ach, had hij de kikker maar gezien die in het riet hun gezinsgeluk beloerde, en hem genadeloos weduwnaar maakte.