Sneeuwklokjes

Er is nog geen vlokje sneeuw gevallen deze winter en het duurt nog weken eer de lente (officieel) begint, maar ze staan al te pronken in de tuin, dicht tegen elkaar aan alsof ze bescherming zoeken tegen de scherpe wind.

Ook de krokussen en zelfs een enkele narcis, bekennen al kleur, en staan klaar om open te gaan bij de volgende flinke straal zon. Hopelijk overslapen de bijen zich niet en zijn ze op tijd voor dit stuifmeelbanket.

tussen het bleek gras / trillen vroege sneeuwklokjes / koude westenwind